3 χαρακτηριστικά που εδραιώνουν και αναπτύσσουν μια επιχείρηση

H Quality Business Services – QBS  είναι μια επιχείρηση παροχής ολοκληρωμένων επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών.

Με γνώμονα την εκτεταμένη εμπειρία της στην κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων, τις μελέτες και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, έως τις πιστοποιήσεις επιχειρήσεων και σημάνσεις προϊόντων, βάσει διαδικασιών που έχει εκπονήσει, προτείνει 3 χαρακτηριστικά για την εδραίωση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος 

Το εμπορικό σήμα-επωνυμία της επιχείρησης σας, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο κύρους και αναγνώρισης των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρετε. Τα οφέλη της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος της επιχείρησης εξαρτώνται από τις βλέψεις του δικαιούχου του σήματος για την επιχείρησή και τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες της. Η ιστορία έχει δείξει ότι αυτοί που καταχωρούν τα σήματά τους έχουν μακρινές βλέψεις και επενδύουν στην επιχείρηση τους, προστατεύοντας τα δικαιώματα των σημάτων της. Εάν το εμπορικό σήμα δεν είναι κατατεθειμένο και κατοχυρωμένο, είναι εκτεθειμένο στη διάθεση του οποιοδήποτε τρίτου να το αντιγράψει αυτούσιο ή σε παραλλαγή του και να το χρησιμοποιήσει στη δική του δραστηριότητα αποκλείοντας μελλοντικά τον αρχικό χρήστη, στην περίπτωση που ο οποιοσδήποτε τρίτος προβεί πριν από αυτόν στην κατοχύρωσή του, από τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει.

Το οικονομικό όφελος

Από οικονομική σκοπιά, η κατοχύρωση εμπορικού σήματος προσθέτει αξία και γόητρο στην επιχείρηση, στην οποία αυτό ανήκει, και ταυτόχρονα αποτελεί τρόπο προστασίας και προάσπισης των συμφερόντων της, καθόσον αναδεικνύει το σήμα αυτό σε άυλη αξία της επιχείρησης, την οποία η ίδια θα δύναται από της κατοχύρωσής της να αξιοποιεί αποκλειστικά είτε διακρίνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της είτε μεταβιβάζοντας αυτή την αξία προς κάθε τρίτο με τους όρους και συμφωνίες, που αυτή η δικαιούχος επιχείρηση θα επιλέξει.

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης

Με τη διεξαγωγή Εσωτερικής Επιθεώρησης επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία της επιθεωρούμενης επιχείρησης, τόσο προς τους πελάτες όσο και προς τους προμηθευτές της, καθώς και προς την ίδια, για την απόδοση των Διεργασιών που εφαρμόζει στην καθημερινή επιχειρησιακή της λειτουργία. Εφόσον μια επιχείρηση ολοκληρώσει με επιτυχία την Εσωτερική Επιθεώρηση των Διεργασιών της, προστιθέμενη αξία δίνει το σχετικό πιστοποιητικό ολοκλήρωσης, καθώς και η δυνατότητα χρήσης της αντίστοιχης σήμανσης.

Εξαγωγές και διάδοση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων στο εξωτερικό

Η Quality Business Services διοργανώνει εμπορικές αποστολές με σκοπό να φέρει κοντά ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με αντίστοιχες εισαγωγικές του εξωτερικού. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν Β2Β αποστολές, δηλαδή παρουσίαση του εξαγωγέα και των προϊόντων του απευθείας στον εισαγωγέα, αλλά και Β2Ε παρουσίαση των προϊόντων σε κλαδικές διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού.

Μάθετε περισσότερα για την QBS, πατώντας εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει