4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Παθητικό Κτίριο «PASSIEXPO 2018: The road to nZEB»

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Παθητικό Κτίριο «PASSIEXPO 2018: The road to nZEB»

Ενημέρωση από την Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το Παθητικό Κτίριο, «PASSIEXPO2018:The road to nZEB», που θα πραγματοποιηθεί από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ στις 2-3  Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

Η Επιτροπή ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι  εφέτος θα δεχθεί υποβολή εργασιών-έργων  για παρουσίαση στο συνέδριο, μετά από επιλογή. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων (abstracts) έχει ορισθεί η Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018. Οι εργασίες – έργα μπορούν να είναι σε στάδιο μελέτης ή υλοποίησης ή και ολοκληρωμένα έργα.

Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ( Call for Papers) απευθύνεται  σε όλα τα μέλη του ΕΙΠΑΚ , αλλά  και σε κάθε αρχιτέκτονα, μηχανικό,  ερευνητή, μελετητή,  προπτυχιακό  και μεταπτυχιακό φοιτητή και στέλεχος  επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στο χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και έχουν επαφή με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την περίληψη, εκτάσεως μέχρι 300 λέξεις στο ΕΙΠΑΚ στη διεύθυνση: passiexpo @eipak.orgτο αργότερο μέχρι τις 6 Αυγούστου 2018. Στην περίληψη που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο τίτλος του έργου-εργασίας, το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων-δημιουργών με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και αναγραφή του Οργανισμού ή της εταιρείας που απασχολείται ο (οι) συγγραφέας (είς).

Η επιλογή των εργασιών-έργων  που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Βασικά κριτήρια επιλογής θα είναι :

  • Η ικανοποίηση των 5 βασικών αρχών υλοποίησης ενός παθητικού κτιρίου.
  • Η χρήση της φιλοσοφίας του προτύπου του Παθητικού Κτιρίου για την εξ ολοκλήρου ή την «βήμα –βήμα» ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου κτιρίου.
  • Η χρήση του λογισμικού PHPP για τον υπολογισμό του ενεργειακού ισοζυγίου του κτιρίου και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ανεξαρτήτως επίτευξης βασικών στόχων.
  • Στοιχεία που αφορούν την ενίσχυση της αειφόρου δόμησης και γενικότερα της περιβαλλοντικής απόδοσης του κτιρίου θα ληφθούν θετικά υπόψη, σε συνδυασμό με τα παραπάνω.

Οι συγγραφείς-δημιουργοί θα ενημερωθούν για την επιλογή μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου  2018. Ακολούθως, οι πλήρεις παρουσιάσεις (προφορικές και poster) θα πρέπει να υποβληθούν στο ΕΙΠΑΚ  το αργότερο μέχρι τις  15 Οκτωβρίου 2018.

Ως προς την παρουσίαση των εργασιών-έργων στο συνέδριο, ανάλογα με το αντικείμενό τους, τη δομή και τα στοιχεία τα οποία θα εμπεριέχουν, άλλα θα επιλεγούν για προφορική παρουσίαση στις συνεδρίες της 3ης Νοεμβρίου, ενώ άλλα θα επιλεγούν για παρουσίαση υπό μορφή Poster στα πλαίσια της έκθεσης  στο χώρο του συνεδρίου.  Στην περίπτωση του Poster οι συγγραφείς θα βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου θα είναι αναρτημένη η εργασία-έργο τους σύμφωνα με το πρόγραμμα με σκοπό την παρουσίασή της σε συνέδρους.  Όλες ανεξαιρέτως οι παρουσιάσεις (προφορικές και posters) θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου που θα οργανωθούν σε ειδικό micro- site το οποίο θα ενεργοποιηθεί λίγες μέρες μετά το πέρας του συνεδρίου.

Για επιπλέον πληροφορίες για το Συνέδριο και την οργάνωσή του επισκεφθείτε τον διαδικτυακό χώρο του ΕΙΠΑΚ ( www.eipak.org ) ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στo 211 4081109 ή στείλτε email στο passiexpo @ eipak.org .

Μπορεί επίσης να σας αρέσει