5 μέθοδοι για όφελος σε ενέργεια και χρήμα

Οι τιμές της ενέργειας αυξάνεται πλέον με ανησυχητικούς ρυθμούς και, ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του παγκόσμιου status quo.

 

Στα πλαίσια αυτά, πολλές είναι οι βιομηχανίες που αναζητούν τρόπους να εξοικονομήσουν ενέργεια, να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και, τελικά, να μειώσουν δραστικά τα λειτουργικό τους έξοδα. Παρόλο που η σωστή ενεργειακή διαχείριση σε γενικότερο πλαίσιο είναι αρκετά πολύπλοκη, υπάρχουν κάποιες σχετικά απλές στρατηγικές που μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση μιας εταιρείας, να μειώσουν το κόστος λειτουργίας και να προωθήσουν τους επιχειρηματικούς στόχους της.

Φωτισμός: Ο ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός είναι ένας εύκολος τρόπος να μειωθούν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού. Όταν τοποθετείτε ή αντικαθιστάτε το φωτισμό, σκεφτείτε την τοποθεσία, τις επικρατούσες συνθήκες και την επιθυμητή ποιότητα φωτισμού. Επιλέξτε την κατάλληλη, ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία φωτισμού, ελέγχου και των άλλων στοιχείων για ένα σύστημα φωτισμού υψηλής απόδοσης.

Μηχανές παραγωγής: Μειώνοντας την ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των μηχανών παραγωγής, αλλάζει αυτομάτως η οικονομική βάση της βιομηχανίας. Οι υψηλής απόδοσης μηχανές αντιστοιχούν σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους, μικρότερο χρόνο παραγωγής και αυξημένη παραγωγικότητα.

Συμπιεσμένος Αέρας: Ο συμπιεσμένος αέρας αποτελεί μεγάλο έξοδο σε αρκετές βιομηχανίες. Οι συμπιεστές μπορεί να ευθύνονται μέχρι και για το 10% της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις που απαιτούν συμπιεσμένο αέρα. Ο έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας των συμπιεστών αέρα μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση στα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.

HVAC: Η θέρμανση, ο κλιματισμός και ο εξαερισμός του χώρου (HVAC) μπορεί να ευθύνονται για περίπου 30% της κατανάλωσης ενέργειας στις βιομηχανίες. Ένα καλά σχεδιασμένο και ολοκληρωμένο σύστημα, προσανατολισμένο στην εξοικονόμηση ενέργειας, μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο (και, άρα, τον περιορισμό) του λειτουργικού κόστους της βιομηχανίας.

Ψύξη: Η εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα της ψύξης μπορεί να βελτιώσει την κερδοφορία της επιχείρησης, ενώ παράλληλα μειώνει τις βλαβερές για το περιβάλλον εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει