Ανοίγει η στρόφιγγα των χορηγήσεων για επιχειρήσεις

Ανοίγει η στρόφιγγα των χορηγήσεων για επιχειρήσεις

Σε έτος περιορισμένης αύξησης των επιχειρηματικών δανείων αναμένεται να εξελιχθεί το 2018, με τις τράπεζες να χαλαρώνουν ως ένα βαθμό τη στάση τους απέναντι στις υγιείς επιχειρήσεις και να ανοίγουν περαιτέρω την κάνουλα της χρηματοδότησης.

«Μια κάποια θετική στάση των τραπεζών είχε ξεκινήσει αρχικά το 2014 και μετά από διετή διακοπή, την είδαμε να επαναλαμβάνεται το τελευταίο δωδεκάμηνο. Η εταιρεία μας δέχτηκε τηλεφωνικές προτροπές από τράπεζες προκειμένου να συζητήσουμε πιθανές νέες χρηματοδοτήσεις, περιορισμένης βέβαια έκτασης. Αξιοσημείωτο πάντως γεγονός, αποτελεί η αλλαγή στάσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» δηλώνει στο Euro2day.gr οικονομικός διευθυντής εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η άποψη διευθύνοντος συμβούλου άλλης εισηγμένης εταιρείας που σημειώνει πως η διανομή μέσα στο 2017 ενός σημαντικού ποσού προς τους μετόχους ήταν αποτέλεσμα και της θετικότερης στάσης που επέδειξαν οι τράπεζες προς στην εταιρεία του.

Τις απόψεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν και τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το ενδεκάμηνο του 2017, όπου μπορεί μεν η συνολική πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα να υποχώρησε σε ετήσια βάση κατά 0,9% (-2,9% στα στεγαστικά δάνεια, -0,5% στα καταναλωτικά) πλην όμως το υπόλοιπο των επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε οριακά κατά 0,2% (στα 89 δισ. ευρώ).

«Είναι προφανές ότι οι τράπεζες επιλέγουν να εστιάσουν περισσότερο στο δανεισμό των υγιών επιχειρήσεων, πρώτον γιατί έτσι μόνο θα δημιουργηθούν αναπτυξιακές προϋποθέσεις στην οικονομία και δεύτερον γιατί εκεί ο κίνδυνος των επισφαλειών είναι πολύ μικρότερος σε σύγκριση με το retail banking» υποστηρίζει στέλεχος της αγοράς, συμπληρώνοντας πως «όσο κάποιοι στρατηγικοί κακοπληρωτές δεν συνεργάζονται για να αποπληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια, τόσο η χορήγηση νέων τέτοιων δανείων θα γίνεται με το σταγονόμετρο».

Πέρα όμως από την εμφανή στροφή των τραπεζών προς την επιχειρηματική πίστη (corporate loans) σε βάρος της στεγαστικής και της καταναλωτικής, κύκλοι της αγοράς αναμένουν πως το 2018 θα είναι η πρώτη χρονιά συνολικά αυξημένης πιστωτικής επέκτασης μετά το 2009! (το 2010 η πιστωτική επέκταση ήταν μηδενική).

Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση της Euroxx Χρηματιστηριακής ότι «κατά τη διετία 2018-2019 αναμένουμε ότι οι συστημικές ελληνικές τράπεζες θα αυξήσουν κατά μικρό μονοψήφιο ποσοστό τα δάνειά τους, υπό την προϋπόθεση ενός σταδιακού περιορισμού (ή και τερματισμού) των κεφαλαιακών ελέγχων και της επιτάχυνσης της οικονομικής ανάκαμψης. Αυτό σε συνδυασμό με μια ταυτόχρονη εισροή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να οδηγήσει το δείκτη εγχώριων χορηγήσεων προς τις καταθέσεις κάτω από το 111% του Σεπτεμβρίου του 2017».

Πέραν όλων αυτών, οι τράπεζες δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να χάσουν μερίδια στη χρηματοδότηση των υγιών επιχειρηματικών ομίλων, αρκετοί εκ των οποίων κατά τα τελευταία χρόνια είτε έχουν μειώσει σημαντικά τον καθαρό τους δανεισμό (επίτευξη θετικών ταμειακών ροών) είτε έχουν βρει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, μεγάλοι όμιλοι έχουν καταφέρει να δανείζονται χαμηλότοκα από το εξωτερικό, ενώ παράλληλα διευρύνεται ο θεσμός των εταιρικών ομολόγων στην Ελλάδα και τέλος πολλές επιχειρήσεις έχουν προτάσεις από funds του εσωτερικού και του εξωτερικού, προκειμένου τα τελευταία να εισέλθουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, οι τράπεζες έχουν ήδη προσεγγίσει αρκετές ισχυρές επιχειρήσεις, συζητώντας σενάρια αναχρηματοδότησης των δανείων τους, που περιλαμβάνουν επιμηκύνσεις και κάποιες μειώσεις επιτοκίων, προκειμένου να τις διατηρήσουν στο πελατολόγιό τους.

«Οι τράπεζες ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, καλούνται να δημιουργήσουν ένα νέο ισχυρό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν μια μακροπρόθεσμη πηγή λειτουργικής κερδοφορίας» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στέφανος Kοτζαμάνης, euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει