Άτοκη χρηματοδότηση για σύστημα θέρμανσης από την ΕΠΑ Αττικής

Άτοκη χρηματοδότηση για σύστημα θέρμανσης από την ΕΠΑ Αττικής

Άτοκη χρηματοδότηση του κόστους μετατροπής/εγκατάστασης θέρμανσης σε κάθε κεντρική και αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου προσφέρει και τη νέα σεζόν θέρμανσης η ΕΠΑ Αττικής.

 

Η προσφορά ισχύει για όλες τις κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις, ανεξαρτήτως ισχύος, που θα υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης και παροχής φ.α. μέχρι και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016.

Το χρηματοδοτούμενο ποσό και η διάρκεια αποπληρωμής καθορίζεται από την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα της εγκατάστασης σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:

Κεντρική/Αυτόνομη

Εγκατεστημένη ισχύς
(kcal/h)

Χρηματοδοτούμενο Ποσό
(συμπ. ΦΠΑ)
Χρηματοδοτούμενο Ποσό
(συμπ. ΦΠΑ)
>=200.00012.300€3 έτη
170.000 – 199.9999.840€3 έτη
120.000 – 169.9997.380€3 έτη
35.0001-119.9993.000€2 έτη
<=35.0001.200€2 έτη

 

Όροι προσφοράς

  • Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016.
  • Η προσφορά ισχύει για κάθε Κεντρική Θέρμανση και για κάθε αυτόνομη θέρμανση (αυτόνομη σύνδεση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία)ανεξαρτήτου ισχύος λέβητα και καλύπτει το ανώτατο μέχρι το ποσό των 12.300€(συμπ. ΦΠΑ).
  • Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού προς την ΕΠΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (18 ή 12 ανάλογα την περίπτωση) πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φ.α.
  • Η χρηματοδότηση ισχύει για υποβολή προσφοράς και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης από επαγγελματίες εγκαταστάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΠΑ Αττικής.
  • Η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την ΕΠΑ Αττικής μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των παρακάτω :

– Φύλλο καύσης εσωτερικής εγκατάστασης
– Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδοτικού υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (καταναλωτής, εγκαταστάτης, ΕΠΑ Αττικής)
– Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης
– Τιμολόγιο εγκαταστάτη και δελτίο αποστολής (ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο μεταφοράς υλικών εγκατάστασης αερίου στο χώρο του πελάτη)
– Η προσφορά ισχύει εφόσον η έκδοση και η κατάθεση του τιμολογίου του εγκαταστάτη προς την ΕΠΑ Αττικής πραγματοποιηθεί μέχρι και 3 ημέρες από την ενεργοποίηση.

  • Η προσφορά δεν ισχύει για επαγγελματίες (κατασκευαστές με επαγγελματικό ΑΦΜ).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει