Δείτε πόσο επίδομα θέρμανσης δικαιούστε το 2018

Δείτε πόσο επίδομα θέρμανσης δικαιούστε το 2018

Μειωμένα κατά 50% έως 67% είναι τα ποσά που θα δοθούν για το επίδομα θέρμανσης, με βάση τα νέα κριτήρια που ανακοινώθηκαν.

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε πόσο επίδομα θέρμανσης δικαιούστε ανάλογα με το εμβαδόν της κατοικίας και τη γεωγραφική ζώνη, εφόσον καλύπτετε τις προϋποθέσεις για το ετήσιο εισόδημα και την αξία της περιουσίας σας.

Με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν στο εξής, δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο από 15-10-2017 έως 30-4-2018 θα είναι:

α) Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος (το 2016) είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και την 1η-1-2017 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.

β) Έγγαμοι φορολογούμενοι, καθώς και φορολογούμενοι που είναι μέρη συμφώνων συμβίωσης οι οποίοι το 2016 είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η-1-2017 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες που είχαν το 2016 ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η-1-2017 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Εφόσον καλύπτετε τα παραπάνω κριτήρια, το ποσό επιδόματος που δικαιούστε είναι:

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΑ’ ΖΩΝΗΒ’ ΖΩΝΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΣΕ Τ.Μ.ΓΙΑ ΑΓΑΜΟΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΓΙΑ ΑΓΑΜΟΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ
ή ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣή ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
3093,7593,7556,2556,25
70218,75218,75131,25131,25
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΓ’ ΖΩΝΗΔ’ ΖΩΝΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΕ Τ.Μ.ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΓΑΜΟΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΓΙΑ ΑΓΑΜΟΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ
ή ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣή ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
30303018,7518,75
8080805050

newmoney.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει