Δήμος Βιάννου: Εξοικονομεί ενέργεια με Net Metering και ΤΕΙ Κρήτης

Δήμος Βιάννου: Εξοικονομεί ενέργεια με Net Metering και ΤΕΙ Κρήτης

Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, για την βιώσιμη επίλυση του προβλήματος της κατανάλωσης ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης.

Συνάντηση με τους υπεύθυνους του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης με όλους του Δήμους της Κρήτης με αντικείμενο την «Έρευνα – Μελέτη σκοπιμότητας για την Εφαρμογή του Μέτρου του Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net-Metering) και του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net-Metering) στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης», έγινε στο Δημαρχείο Βιάννου με σκοπό τις προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας που θα περιλάβει η ερευνητική ομάδα στο πρόταση της για τον Δήμο Βιάννου. Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, οι Αντιδήμαρχοι Νικήτας Γιαμαλάκης και Μανώλης Αγαπουλάκης καθώς και η υπεύθυνη για το πρόγραμμα Ελευθερία Χατζάκη, ενώ για το ΤΕΙ ο κος Μανώλης Τζανιδάκης η κα Μαριάνθη Βουμβουλάκη και ο κος Μανώλης Ζερβάκης .

Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, για την βιώσιμη επίλυση του προβλήματος της κατανάλωσης ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης. Το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών θα εκτελεσθούν από διεπιστημονική ομάδα του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία θα αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος αλλά και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων ιδρυμάτων καθώς και από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Μέσα από το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο θα διερευνηθεί η δυνατότητα, αλλά και η ωφέλεια από την υλοποίηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης, στα πλαίσια τόσο της Υπουργικής Απόφασης «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006», (Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067, 5/5/2017), όσο και τη νομοθεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων – Ενεργειακών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα.

Ο Δήμαρχος Βιάννου τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία της Περιφέρειας που αξιοποιώντας το έμπειρο στελεχιακό και ερευνητικό προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης δίνει τη δυνατότητα να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για τις ενεργειακές παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουνε έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους από την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος όπως αναφέρθηκε όλες οι προτάσεις θα είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές που ορίζονται στον σχετικό οδηγό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που αφορά στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδομής των ΟΤΑ Α΄ & Β΄ Βαθμού και ΝΠΔΔ μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει