Δήμος Πρεσπών: Net Metering με στόχο την εξοικονόμηση μαζί με δύο Δήμους της Αλβανίας

Δήμος Πρεσπών: Net Metering με στόχο την εξοικονόμηση μαζί με δύο Δήμους της Αλβανίας

Με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας βασικών δημοτικών υπηρεσιών υπογράφηκε το νέο πρόγραμμα με τίτλο “net metering” μεταξύ του Δήμου Πρεσπών και των δήμων Pustec και Kolonjë από την Αλβανία.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ενώ πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 250.00 ευρώ για το Δήμο Πρεσπών το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG-IPA Ελλάδα-Αλβανία.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ Φλώρινας ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης οι δράσεις του Δήμου Πρεσπών κινούνται σε 2 άξονες, στη μείωση κατανάλωσης με την υιοθέτηση πιο αποδοτικών ενεργειακά φωτιστικών στοιχείων (κυρίως LED) που μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα του Δήμου, θα εξοικονομούν χρήματα με μείωση της κατανάλωσης ρεύματος και θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη φωτεινότητα τις νυχτερινές ώρες στα χωριά του Δήμου και στην εισαγωγή του Δήμου Πρεσπών στην αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αντλιοστάσια ύδρευσης και αξιοποίηση της δυνατότητας συμψηφισμού παραγόμενου και καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος (net metering).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει