Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης από τον Δήμο Μεσσήνης

Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης από τον Δήμο Μεσσήνης

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/webroot/savingmoney/ROOT/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/webroot/savingmoney/ROOT/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία (Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός), του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) με εξοικονόμηση Ενέργειας και εφαρμογές Smart Cities στο Δήμο Μεσσήνης».

Οι συμμετοχές των ενδιαφερομένων ήταν πολλές και στις 6.6.2018 ξεκίνησε διαδικασία αξιολόγησης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μεσσήνης. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «το έργο, το οποίο αποτελεί την πρώτη δράση της του Δήμου Μεσσήνης στη βάση υλοποίησης των Προγραμματικών του Θέσεων, θα έχει υλοποιηθεί εντός του 2018» και θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ.

«Ο ιδιωτικός τομέας θα αναλάβει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο Δήμος θα ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και θα καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ)», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

«Την 01/11/2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε τη µελέτη µε τίτλο: «Πρόταση χρηματοδότησης για Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) με εξοικονόμηση Ενέργειας και εφαρμογές Smart Cities στο Δήμο Μεσσήνης”, για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας με ιδιώτη, στην οποία το σύνολο της επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και θα αποπληρωθεί από τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που έχουν καταρτιστεί.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση ο Δήμος, ξεκίνησε την ωρίμανση του έργου με στόχο να αναζητήσει υπηρεσίες και χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), παράλληλα με την συντήρηση του συστήματος για 12 χρόνια, μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο ιδιωτικός τομέας θα αναλάβει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο Δήμος θα ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και θα καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και τήρησης συγκεκριμένων KPIs.

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

  1. Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, και όποιων φωτιστικών σωμάτων απαιτούνται.
  2. Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας», τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).
  3. Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
  4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών SmartCities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης).

Στις 30.05.2018 και μέσα σε ένα εξάμηνο από την έναρξη της ωρίμανσης ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία (Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός), με πολλές συμμετοχές ενδιαφερομένων και στις 6.6.2018 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης. Σημασία έχει ότι σε μια δύσκολη συγκυρία δημοσιονομικά, ένα αυτοχρηματοδοτούμενο έργο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) στο Δήμο Μεσσήνης, συγκέντρωσε επτά υποψηφιότητες μετά από μια άψογη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασία την οποία υλοποίησαν άρτια οι Υπηρεσίες του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) με εξοικονόμηση Ενέργειας και εφαρμογές Smart Cities στο Δήμο Μεσσήνης”, θα έχει υλοποιηθεί εντός του 2018 και αποτελεί την πρώτη δράση της Ενεργειακής Αναβάθμιση του Δήμου Μεσσήνης στη βάση υλοποίησης των Προγραμματικών του Θέσεων».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει