Εξοικονόμηση ενέργειας στον ελληνικό Βιομηχανικό Τομέα

Εξοικονόμηση ενέργειας στον ελληνικό Βιομηχανικό Τομέα

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 το ΚΑΠΕ διοργάνωσε την Ημερίδα «Ενεργειακή Απόδοση στον Ελληνικό Βιομηχανικό Τομέα» στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στην Αθήνα.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου EU-MERCI (www.eumerci.eu) έχοντας ως στόχο την μετάδοση και διάδοσης τεχνογνωσίας πάνω στο θέμα. Η θεματολογία εστίασε στις συγκεκριμένες παραμέτρους του ελληνικού βιομηχανικού τομέα, χωρισμένες σε τρεις τομείς/ ενότητες:

  • Νομοθεσία και Χρηματοοικονομικά
  • Έργα και Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας
  • Καλές πρακτικές για τη Βιομηχανία

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν 40 άτομα, ενώ δήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετοχή πάνω από 50. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν από τον βιομηχανικό τομέα, (μηχανικοί και διευθυντικά στελέχη), αλλά και από εταιρίες συμβούλων, παρόχους ενέργειας, υπουργεία, ομοσπονδίες κα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Γενικού Διευθυντή του ΚΑΠΕ κο Κίλια, ο οποίος αναφέρθηκε στην παρούσα κατάσταση των εθνικών μηχανισμών στήριξης για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην βιομηχανία και ειδικότερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε ότι αυτή η χρονιά είναι κρίσιμη, καθώς στον τομέα γίνονται αλλαγές με το νέο νομικό πλαίσιο του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών να καθορίζει την πορεία εξέλιξης. Τόνισε τη διάθεση συνεργασίας του κράτους με τους ενδιαφερόμενους εταίρους- καθώς το ΚΑΠΕ είναι ο εθνικός φορέας/σύμβουλος σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ- προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας της Ε.Ε. 2012/27 (άρθρο 7) σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η κα Παπαδημητρίου, η Γενική Διευθύντρια του ΣΕΒΤ ολοκλήρωσε τους χαιρετισμούς, εστιάζοντας στην Βιομηχανία Τροφίμων στην Ελλάδα. Υπογράμμισε τη σημασία αυτού του τομέα στον εθνική βιομηχανία, όπου η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Ανέφερε τα χαρακτηριστικά του κλάδου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, την ανάγκη επένδυσης σε νέες τεχνολογίες, την αναγκαιότητα για συνεργασίες και για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ αλλά και εφαρμογών ενεργειακής αποδοτικότητας στην γραμμή παραγωγής. Ο στόχος του ΣΕΒΤ είναι η αειφόρος ανάπτυξη με τη χρήση των εργαλείων της Ε.Ε., ενισχύοντας την γνώση του καταναλωτή, δημιουργώντας Περιβαλλοντικές Επιτροπές για την διάδοση καλών εφαρμοσμένων πρακτικών και παραδειγμάτων επιτυχημένων επεμβάσεων σε βιομηχανίες, προκειμένου να διαμορφωθεί μια γραμμή παραγωγής που ενσωματώνει μοντέλα αειφορίας.

Μετά το καλωσόρισμα, ο κύριος κορμός της Ημερίδας ξεκίνησε. Η πρώτη ενότητα εστίαζε στην νομοθεσία και τα οικονομικά, όπου έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με τους εθνικούς υποστηρικτικούς μηχανισμούς και τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν έργα της Ε.Ε. που αφορούν σε τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας και μέτρα που έχουν σαν αποτέλεσμα την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στην βιομηχανία (EUMERCI, STEAM-UP, EPC+, QualitEE και LIFE CLIM’FOOT). Η πλατφόρμα του EU-MERCI (http://www.eumerci-portal.eu) παρουσιάστηκε σε αυτή την ενότητα. Στο τρίτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν Καλές Πρακτικές στον βιομηχανικό τομέα, ξεκινώντας με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του EUMERCI που αφορούν στην βιομηχανία τροφίμων, συνεχίζοντας με την παρουσίαση του FOODPRINT TOOL και τον τρόπο με τον οποίο το αξιοποίησε και πώς επωφελήθηκε η ΓΙΩΤΗΣ Α. Ε. Αναλυτικότερες πληροφορίες βρίσκονται στα αρχεία με τις παρουσιάσεις στην ιστοσελίδα του έργου ( http://www.eumerci.eu/greek-workshop/).

Μετά από κάθε ενότητα υπήρχε χρόνος για ερωτήσεις και απαντήσεις, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν ενεργή συμμετοχή ζητώντας σημαντικές διευκρινίσεις και θέτοντας ενδιαφέροντες ερωτήσεις, καταλήγοντας σε εποικοδομητικές συζητήσεις και παρατηρήσεις. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και εκ των υστέρων (σχετικά με τις παρουσιάσεις και τα πρακτικά) υπογράμμισαν την σημασία του ζητήματος της ενεργειακής απόδοσης στην ελληνική βιομηχανία και την ανάγκη του βιομηχανικού τομέα για περαιτέρω πληροφόρηση σε όλα τα σημαίνοντα θέματα: νομοθετικά, υποστηρικτικοί μηχανισμοί, χρηματοδοτικά και τεχνολογικά εργαλεία, καλές πρακτικές, επιτυχημένες εφαρμογές και αποτελέσματα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει