Εξοικονόμηση πόρων στις επιχειρήσεις με φυσικό αέριο

Εμπορικοί και Βιομηχανικοί καταναλωτές πετυχαίνουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων, καλύπτοντας τις ενεργειακές τους ανάγκες με ασφάλεια χάρη στη χρήση φυσικού αερίου προς αντικατάσταση του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Οι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες μπορούν, επιπλέον, να βελτιστοποιήσουν την εξοικονόμηση πόρων και την αποδοτικότητα της χρήσης του φυσικού αερίου με την εγκατάσταση συστήματος Συμπαραγωγής Θερμότητας και Ηλεκτρισμού Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Με τη χρήση του CNG, οι βιομηχανικοί πελάτες μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τη δραστηριότητά τους. Με τον τρόπο αυτό, κάθε βιομηχανία έχει τη δυνατότητα για αδιάλειπτη παροχή αποδοτικής, οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας, καθώς η CNG Greece είναι σε θέση να αναλάβει το σύνολο των κατασκευαστικών εργασιών για την υλοποίηση των απαραίτητων μετατροπών στις υπάρχουσες υποδομές, ώστε να γίνει εφικτή η χρήση του CNG μετά τη μεταφορά του στον πελάτη μέσω ειδικά διαμορφωμένων φορτηγών trailer.

Το ρίσκο και οι επιπτώσεις μίας μη αναμενόμενης διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να πλήξουν ανεπανόρθωτα την οικονομική ευρωστία μίας επιχείρησης. Η αποθήκευση ποσοτήτων CNG, ως ενεργειακή εφεδρεία, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους διακοπής παροχής ενέργειας και διασφαλίζει σταθερές λειτουργικές επιδόσεις.

Η CNG Greece παραδίδει φορτία Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου σε μεγάλους καταναλωτές αερίου προς αντιμετώπιση κρίσεων εφοδιασμού και εξάλειψης κινδύνων, που δυνητικά θα διατάρασσαν την ομαλή παραγωγική διαδικασία.

Η χρήση του CNG από μια σειρά εμπορικών πελατών όπως ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, χώροι εστίασης, βιοτεχνίες, κλινικές κ.ά. μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό και παροχή ενέργειας, κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό.

Ασφαλές καύσιμο

Σημαντικά είναι τα πλεονεκτήματα του CNG και στον τομέα της ασφάλειας. Τα συστήματα CNG κατασκευάζονται εδώ και χρόνια σύμφωνα με τα υψηλότερα στάνταρντ, χωρίς να έχουν παρατηρηθεί προβλήματα ασφαλείας.

Άλλωστε, το CNG χαρακτηρίζεται από υψηλότερη θερμοκρασία ανάφλεξης σε σχέση με το πετρέλαιο ή τη βενζίνη. Το CNG έχει μικρή πιθανότητα ανάφλεξης και μόνο εφόσον το μίγμα με αέρα είναι 5-15%, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ελέγχου (remote monitor) και λήψη δεδομένων τηλεμετρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση του CNG συνοδεύεται από εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης μέσω καμερών.

 

Αξιοπιστία

Ένα ακόμα σημαντικό όφελος έχει να κάνει με την αξιοπιστία που προσφέρει η χρήση του συγκεκριμένου καυσίμου.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η CNG Greece δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής οικονομικά αποδοτικών λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών, αλλά και τη δυνατότητα αναβάθμισης, ανάλογης με την εξέλιξη κάθε επιχείρησης.

Επίσης, διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του εγκατεστημένου εξοπλισμού, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα λειτουργίας, ενώ προσφέρεται συνεχής παροχή υποστήριξης – service 24/7.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει