Ενεργοποιείται το Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο

Ενεργοποιείται το Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 30/05/18 – Αριθμός Φύλλου 1936) η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ενίσχυση λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα ορίζεται, αρχής γενομένης από το έτος 2018, στο ποσό των σαράντα δύο (42) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης

  1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2400 kWh. Σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη του ορίου των 2400 kWh, η ενίσχυση δίνεται μέχρι του ορίου αυτού.
  2. Από την έκπτωση της κοινής υπουργικής απόφασης εξαιρούνται οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ) με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 3 που ακολουθεί, οι δικαιούχοι του Ειδικού Τιμολογίου Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες, οι δικαιούχοι ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον ΚΚΠ ΔΕΗ Α.Ε. και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 127/1990 ΠΥΣ, οι ενταγμένοι αυτοπαραγωγοί σε πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.  3468/2006, όπως ισχύει, και οι ωφελούμενοι από πρόγραμμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018, όπως ισχύει.
  3. Ειδικότερα η έκπτωση αυτή παρέχεται στους δικαιούχους Κ.Ο.Τ και μέχρι του ορίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μόνο εάν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/ Β΄/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’1403) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν εφαρμοστεί καθόλου η έκπτωση του Κ.Ο.Τ για το συγκεκριμένο τετράμηνο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει