Φυσικό αέριο για ανταγωνιστικότητα και οφέλη στις βιομηχανίες

H αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου έχει αρχίσει να αλλάζει τα δεδομένα και στη βιομηχανία της ηλεκτροπαραγωγής. Σύμφωνα και με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016 κατεγράφη ουσιαστικά, η παγιοποίηση σημαντικών αλλαγών στη διάρθρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, τόσο στο σκέλος της παραγωγής όσο και της ζήτησης.

 

Πιο συγκεκριμένα, για τον μήνα Ιούνιο, το φυσικό αέριο ως καύσιμο για ηλεκτροπαραγωγή αντιπροσώπευε περίπου το 40% της εγχώριας παραγωγής, παίρνοντας τη θέση που πριν ελάχιστα χρόνια κατείχε ο λιγνίτης, η συμμετοχή του οποίου υποχώρησε σε επίπεδα κάτω των 30% (27,12%), την ίδια ώρα που οι ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν ένα 21,4%.
Το φυσικό αέριο όμως, φαίνεται να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο και στον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του κλάδου, καθώς Protergia (μερίδιο 11,66%), Elpedison (5,43%) και ΗΡΩΝ (4,26%), είναι οι μόνες που διαθέτουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο και οι χαμηλές τιμές του, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές στα δικαιώματα ρύπων, έχει επιτρέψει στις 3 εταιρείες, να εντείνουν τον ανταγωνισμό, με «όπλο» το γεγονός ότι ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο, είναι πλήρως ανταγωνιστική έναντι του άνθρακα και του λιγνίτη.

Η διαφορά γίνεται ακόμη περισσότερο εμφανής, αν αναλογιστούμε ότι τα ποσοστά όλων των υπόλοιπων εταιρειών προμήθειας, οι οποίες δεν διαθέτουν συμβατικές μονάδες παραγωγής, δεν ξεπερνούν το 2,3%.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει