Η αξία στο επαγγελματικό ακίνητο

Περιορίστε τις οικονομικές απώλειες από το κτίριο γραφείων ή τον αποθηκευτικό σας χώρο μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμά του.

Τα τελευταία χρόνια η διαρκής πτώση της ζήτησης χώρων γραφείων και αποθηκευτικών χώρων έχει πλήξει σημαντικά τον δείκτη απόσβεσης μιας αντίστοιχης επένδυσης. Η μείωση όμως του λειτουργικού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελούν την καλύτερη μέθοδο περιορισμού των οικονομικών απωλειών, ενώ συμβάλλουν στην αύξηση του δείκτη απόδοσης της επένδυσης σε τυχόν άνοδο της αγοράς ακινήτων.

Διαφορετικές συνθήκες στην ιδιοκατοίκηση
Τα ακίνητα αποτελούν επενδύσεις παγίων μεταβλητής αξίας και απόδοσης αλλά και σχετικά σταθερού λειτουργικού κόστους, άμεσα σχετιζόμενο με το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Στην Ελλάδα (υψηλότερος δείκτης ιδιοκατοίκησης πανευρωπαϊκά) η πτώση της αξίας των ακινήτων δεν επηρεάζει πρακτικά τους ιδιοκτήτες, εκτός αν το ακίνητο σχετίζεται με τραπεζικό δανεισμό.

Οι ιδιοκτήτες αποφασίζουν τους τρόπους μείωσης του ενεργειακού κόστους του ακινήτου με διάσπαρτες πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν βοηθούν στην σωστή αποτίμηση του χρόνου απόσβεσης. Διαπιστώνοντας τις ελλείψεις ή μη λαμβάνοντας μειωμένους λογαριασμούς, μετά από 2-3 χρόνια προχωρούν σε “νέες βελτιώσεις”, καθώς όλα αυτά δεν αποτυπώνονται κάπου με λογιστικό τρόπο (η απόσβεση του ακινήτου γίνεται κυρίως μέσω ιδιόχρησης).

Αντίθετα, σε κτίρια γραφείων και αποθηκευτικούς χώρους ο χρόνος απόσβεσης και ο δείκτης απόδοσης της επένδυσης βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα ακίνητα, είτε για ακίνητα επένδυσης εισοδήματος. Η πτώση της εμπορικής αξίας και των μισθωμάτων ακινήτων και η αύξηση της φορολογίας κατοχής και εκμετάλλευσης μειώνουν δραματικά τον δείκτη απόσβεσης, δημιουργώντας ιδιοκτήτες εγκλωβισμένους σε πάγια που χρησιμεύουν για τη λειτουργία της επιχείρησης, μόνο αν αυτή αποφέρει κέρδη.

Η οικονομική και αποδοτική λύση
Εφόσον η επένδυση σε ακίνητα αποτελεί μακροπρόθεσμη επενδυτική τακτική, όπου η απόδοση της επένδυσης κρίνεται σε τουλάχιστον μια 10ετία (εκτός της άμεσης πώλησης του ακινήτου με σημαντική ζημιά), η μόνη λύση είναι η μείωση των λειτουργικών δαπανών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ακινήτου. Ο ενδεδειγμένος τρόπος επίτευξης είναι ο κατάλληλος συνδυασμός ενεργητικών λύσεων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων με τις αντίστοιχες λύσεις παθητικού σχεδιασμού και διαχείρισης. Τα κτίρια γραφείων και οι αποθηκευτικοί χώροι διαθέτουν μεγάλες επιφάνειες και οροφές για παθητικές και ενεργητικές επεμβάσεις, λειτουργούν με οριοθετημένο ημερήσιο πρόγραμμα (διευκολύνει την αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση, προσφέροντας μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Ο οικονομοτεχνικός σχεδιασμός μείωσης ενεργειακού αποτυπώματος σε συνδυασμό με το φιλικό ελληνικό κλίμα (happy climate), καθιστούν ένα κτίριο γραφείων ή αποθηκευτικό χώρο κατάλληλους για μετατροπή σε κτίρια ελάχιστου ή μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, χωρίς εξεζητημένα δομικά συστήματα και υπεραποδοτικές μηχανολογικές διατάξεις. Πρόκειται για αρκετά οικονομικές επεμβάσεις με δείκτη απόσβεσης 3-5 χρόνια και χωρίς αυστηρές προϋποθέσεις λειτουργίας που θα αποθάρρυναν κάποιες χρήσεις των ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες τους, εκτός του άμεσου οφέλους σε λειτουργικό κόστος, θα αυξήσουν ταχύτερα την εμπορική αξία και την καλύτερη εκμίσθωση του ακινήτου σε άνοδο της αγοράς στο μέλλον και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. (από τις αρχές του 2020) για κτίρια χαμηλού ή μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

 

Άρθρο του κυρίου Λεωνίδα Μαυρίδη

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει