Μέχρι και 200% εξοικονόμηση ενέργειας από τα ενεργειακά τζάμια

Οι υαλοπίνακες, τα γνωστά σε όλους μας τζάμια, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτίριο.

Ο όρος «Ενεργειακοί Υαλοπίνακες» χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ως ελεύθερη  μετάφραση του όρου “Energy efficient glass” για να προσδιορίσει την κατηγορία εκείνη των υαλοπινάκων, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά τα οποία δυσχεραίνουν την μεταφορά της θερμότητας από την μία πλευρά στην άλλη, συντελώντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ας ξεκαθαρίσουμε όμως τους μύθους και τις αλήθειες γύρω από τα ενεργειακά τζάμια:

ΑΛΗΘΕΙΕΣ:

 • Η αντικατάσταση των υαλοπινάκων με ενεργειακούς είναι η αμεσότερη, απλούστερη και πιο αποδοτική παρέμβαση που μπορεί να γίνει σε ένα υφιστάμενο κτίριο προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Έχει μικρό κόστος που αποσβένεται σε 2-3 χρόνια.
 • Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα ενεργειακά διπλά τζάμια στην περιοχή μας μειώνουν ετησίως την κατανάλωση έως και κατά 7.400 kWh για τη θέρμανση και ψύξη ενός τυπικού διαμερίσματος εμβαδού 100 τ.μ. Αυτό υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε δαπάνη περίπου 750 ευρώ ετησίως.
 • Δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος ενεργειακούς υαλοπίνακα, αλλά μεγάλη ποικιλία ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κτιρίου (π.χ. ηλιακό προσανατολισμό, οριζόντια ή κάθετη υάλωση, ποσοστό φωτός που επιθυμούμε στο εσωτερικό του κτιρίου, κ.α.).
  Η σήμανση CE είναι απαραίτητη για τον καταναλωτή γιατί εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
 • Οι μονοί κατάλληλοι για την πώληση και εφαρμογή ενός τόσο εξελιγμένου τεχνολογικά προϊόντος είναι τα πιστοποιημένα μέλη της ΠΟΕΒΥ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων).
 • Ακόµη και για τις προσόψεις καταστηµάτων η αντικατάσταση της κοινής υάλωσης (µονής ή διπλής) µε ενεργειακή, αποτελεί εξαιρετική λύση καθώς µειώνει θεαµατικά τις δαπάνες ψύξης/θέρµανσης.
 • Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες είναι τεχνολογία αιχµής µε µικρό κόστος. Ικανοποιητική τιµή U Value είναι το 1,8 – 1,4 (W/m²K).
 • Η υάλωση αποτελεί το 93% περίπου του ανοίγµατος και συνεπώς έχει κυρίαρχο ρόλο στη µείωση των απωλειών.
 • Η διαφορά που προκύπτει στην εξοικονόµηση ενέργειας από έναν κοινό διπλό υαλοπίνακα µε έναν ενεργειακό ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ το 200%.
 • Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες δεν έχουν απολύτως κανένα όριο ζωής και δεν απαιτούν καµία ειδική συντήρηση.
 • Για την παραγωγή 1τετραγωνικού μέτρου ενεργειακού υαλοπίνακα εκπέµπονται 25 κιλά διοξειδίου του άνθρακα, ενώ από τη χρήση του εξοικονοµούνται 91κιλά ετησίως.

 

ΜΥΘΟΙ:

 • Υπάρχει ένας τύπος ενεργειακού υαλοπίνακα ή είναι όλοι περίπου ίδιοι;
  Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει µεγάλη ποικιλία ενεργειακών γυαλιών ανάλογα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κτιρίου (π.χ. ηλιακό προσανατολισµό, οριζόντια ή κάθετη υάλωση, ποσοστό φωτός που περνά στο εσωτερικό του κτιρίου, κ.α.). Κάθε χρήση απαιτεί συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος.
 • Ένας κοινός διπλός υαλοπίνακας είναι ενεργειακός.
 • Η χρήση του αερίου argon δεν είναι σηµαντική.
 • Η αλήθεια είναι ότι βελτιώνει το συντελεστή θερµοπερατότητας περίπου κατά 15% και χρησιµοποιείται συστηµατικά για δεύτερη δεκαετία σε Ευρώπη & Αµερική.
 • Το argon εξατµίζεται ή υγροποιείται ή «διογκώνει» την διπλή υάλωση. Τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει. Το argon παραµένει µέσα στη διπλή υάλωση για 28 χρόνια εφ όσον αυτή είναι σωστά σφραγισµένη και τοποθετηµένη.
 • ∆εν υπάρχει κάποια έγγραφη πιστοποίηση για την επίδοση των ενεργειακών υαλοπινάκων. Ο καταναλωτής διασφαλίζεται όταν απαιτεί γραπτή πιστοποίηση των επιδόσεων του προϊόντος που αγοράζει, για την έκδοση της οποίας είναι αρµόδιος µόνο ο κατασκευαστής του υαλοπίνακα.
 • Η χρήση αλουµινίων µε θερµοδιακοπή από µόνη της, εξοικονοµεί ενέργεια και χρήµατα. Στην πραγµατικότητα η θερµοδιακοπή αποδίδει µόνον όταν συνδυάζεται µε ενεργειακή υάλωση.
 • Ένα τόσο εξειδικευµένο προϊόν µπορεί να προδιαγραφεί και να πουληθεί από οποιονδήποτε. Οι µόνοι κατάλληλοι για την πώληση και εφαρµογή ενός τόσο εξελιγµένου τεχνολογικά προϊόντος είναι τα πιστοποιηµένα µέλη της ΠΟΕΒΥ (Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εµπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων).
Μπορεί επίσης να σας αρέσει