Νέο Ford Fiesta με 2,99% ετήσιο επιτόκιο

Νέο Ford Fiesta με 2,99% ετήσιο επιτόκιο

Το νέο Ford Fiesta προσφέρεται μέσω της Ford Credit με ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο χρηματοδότησης μόλις 2,99% και απευθύνεται σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα.

Η Χρηματοδότηση Ford Credit παρέχει:

 • Σταθερό και ανταγωνιστικό ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 2,99%,
 • Ελάχιστη προκαταβολή 20%,
 • Σταθερές τακτικές μηνιαίες δόσεις, με βάση έτος 360 ημερών και μήνα 30 ημερών,
 • Ευέλικτη περίοδο αποπληρωμής από 12 έως 48 μήνες,
 • Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου,

Στο τέλος του προγράμματος, εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι δόσεις, η κυριότητα του αυτοκινήτου μεταβιβάζεται σε σας.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε σχετικό παράδειγμα χρηματοδότησης για το νέο Ford Fiesta.

 • Αξία αυτοκινήτου: 13.020 ευρώ (Fiesta Trend High 3d 1.1 λτ. 85 PS)
 • Προκαταβολή: 2.604 ευρώ
 • Ποσό χρηματοδότησης: 10.416 ευρώ
 • Διάρκεια χρηματοδότησης: 48 μήνες
 • Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο: 2,99%
 • Συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης: 5,08%
 • Ποσό δόσης: 233,28 ευρώ
 • Έξοδα εγκρίσεως δανείου: 280 ευρώ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει