Νέος, ενημερωμένος πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Νέος, ενημερωμένος πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Το 2016 αποτέλεσε σημαντική χρονιά για την επανεκκίνηση της αγοράς φωτοβολταϊκών. Ένας νέος νόμος (ο Ν.4414/2016) έθεσε τις βάσεις για ένα νέο καθεστώς στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) βασισμένο σε μηχανισμούς αγοράς (feed-in-premium και διαγωνιστικές διαδικασίες).

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια επενδυτικής άπνοιας στο χώρο των φωτοβολταϊκών, πραγματοποιήθηκε στις 12.12.2016 ο πρώτος πιλοτικός διαγωνισμός για νέα έργα φωτοβολταϊκών. Η πιλοτική αυτή διαδικασία έγινε στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου που ισχύει από τον Αύγουστο του 2016 με την ψήφιση του Ν.4414/2016 (κατ’ επιταγή σχετικών κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών).

Με το νέο καθεστώς ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι ενισχύσεις για έργα μεσαίας και μεγάλης ισχύος (που ισχύουν για 20 χρόνια) χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-inpremium). Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Η 12.12.2016 είναι λοιπόν μια μέρα “σταθμός” για τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα. Όχι μόνο γιατί τη μέρα αυτή έγινε ο πρώτος πιλοτικός διαγωνισμός σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για την αγορά, αλλά κυρίως γιατί τη μέρα αυτή έσπασε ένα σημαντικό ρεκόρ. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν έργα με επενδυτικό κόστος, τόσο χαμηλό, που οδηγεί σε σταθμισμένο κόστος παραγωγής από φωτοβολταϊκά (“levelized cost”που διαφέρει από την τιμή πώλησης), χαμηλότερο από αυτό του λιγνιτικού σταθμού Πτολεμαΐδα-5 (ο οποίος δεν προβλέπεται να λειτουργήσει πριν το 2021). Πρόκειται πραγματικά για ένα ιστορικό ρεκόρ που δείχνει ότι από εδώ και πέρα, όλα θα είναι διαφορετικά στο ενεργειακό τοπίο της χώρας.

Να σημειώσουμε ότι υπάρχει διάχυτη η λανθασμένη εντύπωση πως έχουν ήδη επιτευχθεί οι εθνικοί στόχοι για τα φωτοβολταϊκά ως το 2020, κάτι που στην πράξη θέτει φραγμούς στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς. Παρόλα αυτά, με βάση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), “σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του ενεργειακού σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την επίτευξη, με το βέλτιστο οικονομικά τρόπο, των ενεργειακών στόχων του 2020 εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να εγκατασταθούν επιπλέον των λειτουργούντων περίπου 2.200 έως 2.700 MW νέων έργων ΑΠΕ. Σε επίπεδο τεχνολογίας αυτό εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως με νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ λιγότερο από το 10% της προβλεπόμενης νέας εγκατεστημένης ισχύς μέχρι το 2020 θα αφορά έργα από τις υπόλοιπες τεχνολογίες των έργων ΑΠΕ. Στην εκτίμηση αυτή συμπεριλαμβάνεται και σημαντικός αριθμός συστημάτων ΑΠΕ αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, τα οποία προβλέπεται ότι θα έχουν σημαντική συνεισφορά μέχρι το 2020 για την επίτευξη των συγκεκριμένων εθνικών ενεργειακών στόχων”.

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2018, η ΡΑΕ απέστειλε τη γνωμοδότησή της προς το ΥΠΕΝ για τον τρόπο που θα διενεργηθούν οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί για έργα ΑΠΕ και συγκεκριμένα για νέους φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς. Το νέο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ εγκρίθηκε πρόσφατα από την Κομισιόν και είναι συμβατό με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Με τους διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν την περίοδο 2018-2020 εκκινεί εκ νέου η αγορά φωτοβολταϊκών στη χώρα μας, η οποία μετά από μια εντυπωσιακή ανάπτυξη την περίοδο 2011-2013 παρουσίασε καθίζηση τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε παρακάτω τον πλήρη ενημερωμένο οδηγό για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά, όπως τον συνέταξε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Μπορεί επίσης να σας αρέσει