Όροι συμμετοχής

1. Έγκυρες συμμετοχές θα είναι όσες γίνουν μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου. Είτε από την facebook σελίδα του Savingmoney,  είτε από τα φυλλάδια που θα διανέμονται στην έκθεση αυτοκινήτου «Αυτοκίνηση 2017».

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο Savingmoney.gr, καθώς και των εταιρειών που προσφέρουν τα δώρα, όπως  και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού.

3. Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, ώστε να συμπεριληφθούν στην κλήρωση, μέχρι 4/12/2017 .

4. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με e-mail, ενώ παράλληλα θα αναρτηθούν και στο site και στην facebook σελίδα του Savingmoney.gr

5. Τα δώρα των διαγωνισμών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται  και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

6. H συμμετοχή στο διαγωνισμό και η αποδοχή των δώρων συνιστά έγκριση των υποψηφίων για χρήση του ονόματός τους και των προσωπικών τους στοιχείων, με σκοπό τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, καθώς και για την προώθηση ενημερωτικού υλικού της διοργανώτριας και του δωροθέτη στους συμμετέχοντες. Οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της διοργανώτριας εταιρείας ή του δωροθέτη και εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται.

7.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 για την εκ μέρους της εταιρείας τήρηση αρχείου με τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο) και την επεξεργασία τους.

Επιστρέψτε στον διαγωνισμό

Μπορεί επίσης να σας αρέσει