Παρεμβάσεις εξοικονόμησης με δανειοδότηση έως και 100%

Η NanoDomi δεν σταματάει με τις ολοκληρωμένες λύσεις ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά στηρίζει τις επενδύσεις του κοινού μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα πράσινων επεμβάσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα δανειοδότησης χωρίς ίδια κεφάλαια (έως και 100% του συνολικού ποσού της επένδυσης) για ενεργειακή αναβάθμιση.

 

Η εν λόγω δανειοδότηση προκύπτει μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης:
– “Επενδύστε στην εξοικονόμηση” και
– “Δωρεάν Ρεύμα & Θέρμανση”

Η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις:

  • Αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής netmetering.
  • Βελτίωση κατοικίας μέσω πράσινων τεχνικών παρεμβάσεων (αντικατάσταση φωτισμού με LED, τοποθέτηση θερμομόνωσης, κ.α.).
  • Αγορά συστημάτων ΑΠΕ για θέρμανση-ψύξη (αντλίες θερμότητας, κ.α.).
  • Αγορά συστημάτων ΑΠΕ για Ζεστό Νερό Χρήσης (ηλιακοί θερμοσίφωνες, κ.α.).
  • Αγορά πράσινων συσκευών.

Σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, η NanoDomi προσφέρει άμεση και ευέλικτη χρηματοδότηση. Ο χρόνος έγκρισης του δανείου επιτυγχάνεται εντός 24 ωρών, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη του ενδιαφερόμενου σε κατάστημα της τράπεζας και χωρίς προσημείωση ακινήτου.

Το μόνο που απαιτείται είναι το προφίλ του πελάτη να είναι συμβατό με τις παραδοχές του τραπεζικού συστήματος.

Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει :

  • Δανειοδότηση από 0% προκαταβολή (προτείνεται προκαταβολή ποσού ίδιων κεφαλαίων τουλάχιστον 20% της επένδυσης)
  • Δυνατότητα δανειοδότησης από 800 ευρώ έως και 40.000 ευρώ
  • Διάρκεια δανείου 6-84 μήνες
  • Σταθερό επιτόκιο 8,75% (ονομαστικό) – 9,35 % (τελικό)
  • Αίτηση δανείου δωρεάν (δεν υπάρχουν έξοδα φακέλου, μόνο 100-150€ με την έγκριση και την εκταμίευση)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει