Πιστώνεται μέχρι τέλος του μήνα το επίδομα θέρμανσης

Πιστώνεται μέχρι τέλος του μήνα το επίδομα θέρμανσης

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 θα πληρωθεί το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης για τις αιτήσεις που έγιναν από 16 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Μαΐου 2018.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση, το ποσό που θα διανεμηθεί συνολικά ανέρχεται στα 55 εκ. ευρώ και το ποσό επιδόματος θα είναι 12,5 λεπτά για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ για τον άγαμο, έως 20.000 ευρώ για τον έγγαμο, προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο και έως 22.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Οι δικαιούχοι μάλιστα θα πρέπει να έχουν ακίνητη περιουσία η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει