Πώς οι αυτοματισμοί διευκολύνουν την εξοικονόμηση

Πώς οι αυτοματισμοί διευκολύνουν την εξοικονόμηση

Tα συστήματα αυτοματισμού, τόσο για τις κατοικίες όσο και για τα κτίρια γενικής χρήσης, συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και συνεπώς της εξοικονόμησης.

Τα σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων προσφέρουν μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα, καθώς και διασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης και ασφάλειας για τους χρήστες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νέες νομοθεσίες προωθούν τη χρήση τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15232 «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων – Επίδραση του Αυτοματισμού Κτιρίων, των Ελέγχων και της Κτιριακής Διαχείρισης» συντάχθηκε σε συνδυασμό με την Πανευρωπαϊκή εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων ΟΕΕΚ 2002/91/ΕΚ. Το Πρότυπο περιγράφει μεθόδους για τον υπολογισμό της επίδρασης του αυτοματισμού και της τεχνικής διαχείρισης στην ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Για τον σκοπό αυτόν έχουν θεσπιστεί τέσσερις ενεργειακές κατηγορίες, από Α έως D, όσον αφορά στα συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτιρίων. Στις κατηγορίες αυτές κατατάσσονται αποκλειστικά τα κτίρια που είναι εφοδιασμένα με συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου. Τα ποσοστά της δυνητικής εξοικονόμησης σε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια μπορούν να υπολογιστούν για κάθε κατηγορία με βάση τον τύπο και τον σκοπό κτιρίου.

Πού και πώς εφαρμόζεται ο αυτοματισμός 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο και πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να επιτύχουμε το μέγιστο όφελος από τη χρήση συστημάτων αυτοματισμού, είναι ο έλεγχος του φωτισμού και του κλιματισμού. Οι δυνατότητες παρέμβασης διαφοροποιούνται κατά πολύ και μπορεί να αφορούν:

  • τη χρήση σε επιμέρους τομείς (έλεγχος στο δωμάτιο που χρησιμοποιείται),
  • την αυτόματη απενεργοποίηση / προσαρμογή των συσκευών μέσω χρονοδιακόπτη ή ανάλογα με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους (φωτισμός, θερμοκρασία, κλπ.),
  • την πρόληψη της υπερφόρτωσης
  • τον αυτόματο έλεγχο των συσκευών ασφαλείας για την ηλιακή ακτινοβολία
  • το άνοιγμα / κλείσιμο των φωτιστικών, καθώς και πολλές άλλες λειτουργικές καταστάσεις.

Επομένως, οι πραγματικές δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών κατασκευής του αλλά και την προβλεπόμενη χρήση του, τη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται, καθώς και την έκθεση σε κλιματικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα, από την ηλιακή ακτινοβολία. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, το ποσοστό της πιθανής εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κτίριο που εξετάζεται.

Οφέλη του κτιριακού αυτοματισμού

  • Αυτόματος και αποδοτικός έλεγχος της θερμοκρασίας του χώρου ανάλογα με τη χρήση του ή τις ανάγκες των κατοίκων του.
  • Σκίαση: Έλεγχος στις τέντες, τα σκίαστρα και τα ρολά σε σχέση με την ηλιοφάνεια, τη βροχή και τον αέρα.
  • Φωτισμός: Έλεγχος φωτισμού σε όλο το σπίτι και από κάθε δωμάτιο, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη καθώς και ατομική ρύθμιση με ροοστάτη.
  • Ασφάλεια: Ειδοποιήσεις σε κινητό ή tablet για σπασμένα παράθυρα, ανοιγμένες πόρτες, ύπαρξη καπνού, εποπτεία μέσω webcam.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει