Σεμινάριο: Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανίες

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00-16:00 διοργανώνεται το 1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar) που αποσκοπεί στην διάδοση μεθόδων για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην βιομηχανία, εστιασμένο στην Ελληνική πραγματικότητα.

Το Webinar απευθύνεται σε βιομηχανίες, παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακούς διαχειριστές και λοιπούς ενδιαφερόμενους για τα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας / ενεργειακής αποδοτικότητας.

Στο Webinar θα παρουσιαστούν χρήσιμα εργαλεία που αποσκοπούν στην διευκόλυνση των βιομηχανιών και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να προβούν στην υλοποίηση επεμβάσεων που θα οδηγήσουν σε αποδοτική χρήση της ενέργειας και, κατ’ επέκταση, σε εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγική διεργασία τους.

Το εν λόγω Διαδικτυακό Σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου EU- MERCI (http://www.eumerci.eu), στόχος του οποίου είναι η προώθηση της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις βιομηχανικές διεργασίες, σύμφωνα με τους στόχους της Οδηγίας για την «Ενεργειακή Αποδοτικότητα» (2012/27/EU-EED).

Η συμμετοχή στο Webinar είναι δωρεάν με προαπαιτούμενη την εγγραφή στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7895836376994958594

 

Πατήστε εδώ, για να δείτε την αναλυτική ατζέντα του Webinar.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει