Στ. Ελλάδα: Ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κατοικιών

Στ. Ελλάδα: Ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κατοικιών

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης φιλικότερων μορφών ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια της Στερεάς Ελλάδας, συμπληρωματικά με την σχετική δράση του ΕΠΑΝΕΚ».

Αντικείμενο πρόσκλησης:

Υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα αφορά, είτε σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. Το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της δράσης έχει προκύψει από την εκ των προτέρων αξιολόγηση χρηματοδοτικού μέσου για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)

Περίοδος υποβολής

  • από 19/3/2018 έως 30/4/2018

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός

  • € 2.000.000

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει