Συμβουλές εξοικονόμησης σε 3 τομείς των επιχειρήσεων

Συμβουλές εξοικονόμησης σε 3 τομείς των επιχειρήσεων

Οι τομείς μιας επιχείρησης και ιδιαίτερα ενός ξενοδοχείου όπου καταναλώνεται η περισσότερη ενέργεια είναι αυτοί της θέρμανσης και κλιματισμού, της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, του φωτισμού, των μαγειρείων και ένα μικρό ποσοστό σε διάφορες άλλες δραστηριότητες. Δείτε τρόπους να μειωθεί η σπατάλη και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση.

Φωτισμός

Στον τομέα του φωτισμού, μέσα από απλά μέτρα εξοικονόμησης μπορεί να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης έως και 30%. Τα σημαντικότερα από τα μέτρα αυτά είναι:

 • Αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με φθορισμού ή ακόμα καλύτερα με ηλεκτρονικούς λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης LED.
 • Σε περιπτώσεις ύπαρξης παλαιών λαμπτήρων φθορισμού αυτοί θα πρέπει να αντικατασταθούν από νέους μεγαλύτερης απόδοσης.
 • Εκμετάλλευση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό του εξωτερικού φωτισμού.
 • Χρήση ροοστατών στα φωτιστικά έτσι ώστε να ρυθμίζεται το επίπεδο φωτεινότητας του χώρου και να αποφεύγεται η σπατάλη σε περιπτώσεις αυξημένου εξωτερικού φωτισμού ή όταν είναι επιθυμητό χαμηλότερο επίπεδο φωτισμού.
 • Χρήση καρτών (key card) για τον έλεγχο του φωτισμού (ή / και κλιματισμού).
 • Εξετάζοντας βέβαια ολοκληρωμένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας φωτισμού, περισσότερα μέτρα μπορούν να ληφθούν και έτσι με χρήση απλών αισθητήρων παρουσίας στο χώρο, χρονοδιακοπτών και αυτόματου συστήματος ρύθμισης φωτεινότητας με αισθητήρες μέτρησης φωτός (εσωτερικά και εξωτερικά) μπορεί να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό σε επίπεδα άνω του 50%.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων BEMS

Τα νέα συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων BEMS (Building Energy Management Systems) που υπάρχουν στην αγορά, είναι εξελιγμένα και μπορεί να προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20%. Με τα συστήματα αυτά, που απευθύνονται κυρίως σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ο χρηστής έχει πλήθος επιλογών για την παρακολούθηση, καταγραφή και έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης. Ορισμένες από τις δυνατότητες των συστημάτων αυτών είναι:

 • Έλεγχος μέγιστης ηλεκτρικής ζήτησης.
 • Χρονικά προγραμματισμένες εντολές.
 • Έλεγχος του κύκλου λειτουργίας και ρύθμιση έντασης συσκευών.
 • Βέλτιστος χρόνος ενάρξεως και στάσεως εγκαταστάσεων του κτιρίου.
 • Συλλογή δεδομένων και απόκριση σε πραγματικό χρόνο. Βάσεις δεδομένων μετρήσεων (θερμιδόμετρα, θερμοκρασίες, Παροχές ζεστού νερού, ώρες λειτουργίας και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας).
 • Επίβλεψη συστήματος & τηλεπαρακολούθηση. Κεντρικός Έλεγχος για τον έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση όλων των ενεργειακών υποσυστημάτων.
 • Γραφική απεικόνιση.

NET METERING στις επιχειρήσεις

Όπως έχουμε αναφέρει, όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος από την εγκατάσταση ενός συστήματος αυτοπαραγωγής αφού η απόσβεση γίνεται πολύ γρηγορότερα ενώ παράλληλα αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ.
• Παράδειγμα 1:
Εάν λοιπόν εγκαταστήσουμε σε μια μικρή επιχείρηση ένα σύστημα 10 kWp σε νότιο προσανατολισμό, αυτό θα μας αποδώσει περίπου 14.500kWh/έτος οι οποίες θα συμψηφισθούν εξοικονομώντας μας 2450 ευρώ περίπου με την παρούσα αξία του ρεύματος + ΕΤΜΕΑΡ σε τιμολόγια Γ21 και Γ22. Σε περίπτωση που αυτό αυξηθεί το όφελος θα μεγαλώσει. Εδώ κάνουμε μια παραδοχή όσον αφορά την ετήσια μεσοσταθμική αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος η οποία είναι στο 7% εξισώνοντας τη με την πτώση της απόδοσης του εξοπλισμού στην 25ετία και κάποια έξοδα συντήρησης. Αν υποθέσουμε ότι το κόστος ενός τέτοιου συστήματος ανέρχεται σε 13.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ο οποίος θα ανακτηθεί βλέπουμε ότι η απόσβεση της επένδυσης γίνεται σε λιγότερο από 6 χρόνια με εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) 18% περίπου καθιστώντας την επένδυση ιδιαίτερα ελκυστική αφού στην 25ετία θα έχουμε ένα όφελος 46.550 ευρώ το οποίο είναι ανώτερο από οποιαδήποτε απόδοση με προθεσμιακό επιτόκιο.
• Παράδειγμα 2:
Μικρή Ξενοδοχειακή μονάδα ή Βιοτεχνία (Γ22,Γ22Β,Γ23,Γ23Β παροχή >55kVA) με κατανάλωση 50.000kWh/έτος και κόστος ηλ. Ρεύματος 9.500 ευρώ με την εγκατάσταση ενός συστήματος αυτοπαραγωγής 35 kWp και δαπάνη 47.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ ο οποίος θα ανακτηθεί, θα κάνει απόσβεση σε μόλις 6 χρόνια.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει