«Σώσε» την επιχείρησή σου με συμβουλές από ειδικούς

Στην παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, προχωρούν από κοινού το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΕΑ).

Η συμβουλευτική θα παρέχεται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (Early Warning Europe), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME και υλοποιείται από 15 εταίρους προερχόμενους από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία).

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης «Early Warning Europe» είναι η επισήμανση, σε πρώτο στάδιο και εν συνεχεία η υποστήριξη, επιχειρήσεων αποκλειστικά με προβλήματα βιωσιμότητας με σκοπό την διάσωση ή και αναδιάρθρωσή τους.

Τα άμεσα και έμμεσα κοινωνικά οφέλη της διαδικασίας αυτής σχετίζονται με την εξυγίανση των επιχειρήσεων σε κρίση και τη μείωση του αριθμού πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, την ομαλή κοινωνική επανένταξη όσων αποτυγχάνουν επιχειρηματικά, τη μείωση του διοικητικού κόστους συμμόρφωσης, την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων του επιχειρηματία και την απονομή ποιοτικότερης δικαιοσύνης.

1. Όροι συμμετοχής και επιλογής επιχειρήσεων
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, ΚΑΔ, Νομικής Μορφής, και αριθμού εργαζομένων, με μόνη προϋπόθεση να λειτουργούν νόμιμα τουλάχιστον 3 έτη (βάσει βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από ΔΟΥ). Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising). Για την επιλογή και την υποστήριξη των δικαιούχων επιχειρήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

2. Γεωγραφική κάλυψη
Το Πρόγραμμα Early Warning Europe πρόκειται να υποστηρίξει επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του: Στην Περιφέρεια Αθηνών – Πειραιώς από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΕΑ και στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

3. Περίοδος υποβολής των αιτημάτων
Τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτά καθ’ όλη την διάρκεια του έργου και ειδικότερα έως τις 30/6/2019. Συνολικά προβλέπεται να εξυπηρετηθούν 700 επιχειρήσεις.

4. Περιγραφή υποστήριξης
H υποστήριξη έγκειται: α) στην ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων και στην παροχή πρόσθετης πληροφόρησης και β) εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο, στην καθοδήγηση για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

Ειδικότερα, με βάση την διάγνωση των προβλημάτων, είναι δυνατόν να επιλέγεται από το Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων των φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΕΕΑ που έχει συσταθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου, ο κατάλληλος μέντορας για να υποστηρίξει τις διαγνωσθείσες ανάγκες της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι το μητρώο μεντόρων εμπεριέχει ικανό αριθμό μεντόρων, κατανεμημένων ανά γεωγραφική περιοχή, την οποία και θα εξυπηρετήσουν στο πλαίσιο της διάστασης του έργου σε γεωγραφικό επίπεδο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι της τάξεως:

α) των 15 ανθρωποωρών καθ’ όσον αφορά το πρώτο στάδιο της διάγνωσης (ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων) και της παροχής πρόσθετης πληροφόρησης και

β) έως και 6 μήνες, (με περιοδικές συναντήσεις/επαφές) καθ’ όσον αφορά την καθοδήγηση από τον κατάλληλο μέντορα.

Διευκρινίζεται ότι η φύση των υπηρεσιών που θα παρέχει ο μέντορας προς την επιχείρηση, θα αφορούν στην επιχειρηματική υποστήριξη, καθοδήγηση, εμψύχωση και ενδυνάμωση της σκέψης και της επιχειρηματικής κουλτούρας του επιχειρηματία, με σκοπό να τον οδηγήσει την υπέρβαση των δυσκολιών, αποκλειομένων άλλου είδους υπηρεσιών τεχνοκρατικού χαρακτήρα, που ανάγονται στην σφαίρα της συμβουλευτικής υπηρεσίας, όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, είναι μελέτες και έρευνες, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, καθώς και τεχνικές συμβουλές και εκθέσεις που αφορούν στην πληροφορική, την διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας.

5. Αίτηση συμμετοχής και τρόποι υποβολής
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του προγράμματος Early Warning Europe, καλούνται κατ’ αρχάς, να συμπληρώσουν το έντυπο αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.imegsevee.gr/images/diagwnismoi/aitisi_cosme.pdf και να το αποστείλουν σε μόνο μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] ή [email protected].

6. Υποχρεώσεις επιχείρησης
Με την ένταξη για την λήψη υποστήριξης, θα υπογράφεται συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του φορέα προς τον οποίον υπέβαλε το αίτημα και της επιχείρησης. Η επιχείρηση, θα πρέπει να συνεργαστεί σε ουσιαστική βάση, παρέχοντας το σύνολο της απαραίτητης πληροφόρησης που θα ζητηθεί στο πλαίσιο της δωρεάν υποστήριξης.

Επίσης, η επιχείρηση οφείλει, εφόσον της ζητηθεί, να συνεργαστεί και να συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγηση των υπηρεσιών και στις υπόλοιπες δράσεις που αφορούν την εξωτερική αξιολόγηση του έργου.

7. Πληροφόρηση – ενημέρωση επιχειρήσεων
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, είτε να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες www.imegsevee.gr και www.eea.gr, είτε να έρθουν σε επικοινωνία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα:

ΑΘΗΝΑ:

  • Ηλίας Γεωργόπουλος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) τηλ. 210-8837188
  • Σύρος Κοσκοβόλης (ΕΕΑ ) τηλ. 210-3380236

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

  • Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) τηλ. 2310 545967

ΙΩΑΝΝΙΝΑ:

  • Σταύρος Ηλιάδης (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) τηλ. 26510-44727

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:

  • Ευάγγελος Σαριδάκης (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) τηλ. 2810-361040
Μπορεί επίσης να σας αρέσει