Θέρμανση ξενοδοχείων, επιχειρήσεων και μεγάλων χώρων με πέλλετ. Γίνεται;

Θέρμανση ξενοδοχείων, επιχειρήσεων και μεγάλων χώρων με πέλλετ. Γίνεται;

H θέρμανση των μεγάλων χώρων όπως είναι τα ξενοδοχεία – πολυκατοικίες και πολλές επιχειρήσεις έχει παραμείνει στην θέρμανση είτε με πετρέλαιο είτε με αέριο.

Ο βασικός λόγος, είναι η αντίληψη που έχει περάσει στους επιχειρηματίες από την πληθώρα των μηχανημάτων και των πληροφοριών που κυκλοφορούν, ότι όλοι οι λέβητες pellet χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση (τροφοδοσία και καθάρισμα).

Η τεχνολογία, ωστόσο, έχει προχωρήσει αρκετά, ώστε να προσφέρει πλέον στους καταναλωτές λέβητες πέλετς με πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία, παρόμοια με αυτή ενός λέβητα πετρελαίου (χρειάζεται καθάρισμα μία με δύο φορές τον χρόνο και διαθέτουν τρόπο τροφοδοσίας ίδιο με το πετρέλαιο).

Οι εφαρμογές  σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις (έχουν ήδη γίνει στην Ελλάδα από εταιρείες του κλάδου) έχουν καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πελατών σε ζεστά νερά χρήσης και θέρμανσης.

Επιπλέον, τα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ δίνουν μια μεγάλη ευκαιρία ώστε να αλλάξετε τον τρόπο θέρμανσης της επιχείρησης σας με λέβητα pellet ή λέβητα ξύλου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει