Τί λαμπτήρες να επιλέξω για οικονομία;

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να φωτίσουμε ένα χώρο για 50.000 ώρες, και λαμβάνοντας υπόψη την μέση διάρκεια ζωής για κάθε είδος λαμπτήρα, αλλά και την τιμή της kWh ίση με 0,11 ευρώ. 

Α. Ένα λαμπτήρας πυρακτώσεως 25W, με διάρκεια ζωής 1000 ώρες και κόστος αγοράς 0,6¤, θα κοστίσει συνολικά  1250 KWh (137,5 ¤) σε κατανάλωση ενέργειας και θα χρειαστούν 50 λαμπτήρες με  συνολικό κόστος 30¤. Έτσι το συνολικό κόστος θα είναι ίσο με 167,5¤.

Β. Στην περίπτωση χρήση λαμπτήρα αλογόνου/ ξένου η διάρκεια ζωής είναι ίση με 2000 ώρες και το κόστος αγοράς ίσο με περίπου 1,5 ¤ ανά λάμπα. Η απαιτούμενη σε αυτή την περίπτωση ισχύς είναι ίση με  9W. Για την χρήση σε 50000 ώρες απαιτούνται 25 λαμπτήρες με συνολικό κόστος 37,5¤. Η αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας είναι ίση με  450 KWh (49,5¤). Έτσι το συνολικό κόστος θα είναι ίσο με 87¤.

Γ. Για την παραγωγή του ίδιου φωτισμού με λαμπτήρα εξοικονόμησης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί λαμπτήρας ισχύος 7W, με διάρκεια ζωής  8000 ώρες έκαστος και τιμή μονάδας 4,5¤. Για τη χρήση για 50.000 ώρες απαιτούνται περίπου 6 λαμπτήρες, ενώ η αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας είναι ίση με 350kWh (38,5¤). Έτσι το συνολικό κόστος θα είναι ίσο με 66,62¤

Δ. Τέλος για τη χρήση λαμπτήρων LED, η απαιτούμενη ονομαστική ισχύς θα πρέπει να είναι ίση με 4,5W. H διάρκεια ζωής αυτών των λαμπτήρων είναι πάνω από 50.000 ώρες, όποτε θα χρειαστεί ένας μόνο λαμπτήρας, με κόστος αγοράς ίσο με περίπου 20¤. Η αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας είναι ίση με 90kWh (9,9¤ ), όποτε το συνολικό κόστος σε αυτή την περίπτωση είναι ίσο με λιγότερο από 30¤.

Από την παραπάνω ανάλυση συμπεραίνουμε ότι η επιλογή ενός λαμπτήρα LED μπορεί αρχικά να έχει μεγαλύτερο κόστος από τις φθηνότερες επιλογές, αλλά μακροπρόθεσμα η επιλογή αυτή είναι η πιο οικονομική. Αν συνδυάσουμε αυτό το γεγονός με τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνουν, η επιλογή αυτή είναι και η περιβαλλοντικά σωστή.

Τα Led ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται βγαίνουν σε διάφορους τύπους και καλύπτουν όλα τα “κλασσικά” μεγέθη λάμπας. Τα Led με την μικρότερη ισχύ είναι τα σποτάκια στα οποία σημασία έχει και η γωνία φωτισμού, έτσι ώστε να φωτίζεται ο χώρος έτσι όπως θέλει ο καταναλωτής. Ακολουθούν οι “κλασσικοί” σε σχήμα λαμπτήρες, είτε σφαιρικοί είτε τύπου κεράκι. Οι επόμενοι τύποι που απαντώνται συχνά είναι οι τύπου σωλήνας (όπως οι σωλήνες φθορίου) που χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε επαγγελματικούς χώρους, αλλά και οι τύπου ταινίας, ενώ  τέλος υπάρχουν και προβολείς τύπου LED.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει