Το θεσμικό πλαίσιο για την αεριοκίνηση στην Ελλάδα

Ήδη μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για την μετατροπή των στόλων τους σε διπλής καύσης (με προσθήκη συστήματος καύσης φυσικού αερίου) προσδοκώντας σε μεγάλα οφέλη.

 

Οι ιδιοκτήτες των εμπορικών στόλων έχουν στην διάθεσή τους ένα οικονομικό καύσιμο το οποίο προσφέρει σημαντικά οφέλη από την μείωση του προϋπολογισμού για τα έξοδα κίνησης και μεταφοράς.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΙΔΕΕΑ, κ. Καπετανάκη, «η μετατροπή των πετρελαιοκίνητων σε διπλής καύσης παρουσιάζει οφέλη, ειδικά όταν πρόκειται για εμπορικούς στόλους (φορτηγά κλπ) μεγάλων εταιρειών και αλυσίδων όπως είναι π.χ τα super markets καθώς πραγματοποιείται εξοικονόμηση κόστους και μείωση εκπομπών ρύπων».

Πιο συγκεκριμένα, εκτός από την εξοικονόμηση κόστους στο καύσιμο, επιτυγχάνεται και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 15%, μείωση των σωματιδίων της αιθάλης κατά 99,6%, των υδρογονανθράκων κατά 87% και των οξειδίων του αζώτου κατά 89%.

 

Τι λένε οι Νόμοι

Νόμος 3710/08, άρθρο 9: Ορισμός της ειδικότητας του Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων (υγραέριο και φυσικό αέριο) και εξουσιοδότηση για την έκδοση Π.Δ. και Υπουργικής Απόφασης για τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων και αδειοδότησης συνεργείων αερίων καυσίμων.
Νόμος 3710/08, άρθρο 10 : Προώθηση εναλλακτικών καυσίμων, ίδρυση, λειτουργία και χωροθέτηση πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου(LPG) και αερίων καυσίμων.
Προεδρικό Διάταγμα 66/10: Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων (σεμινάρια 100 ωρών για όλους).
Υ.Α. οικ. 41871/3068/31-8-2010: Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας συνεργείων αερίων καυσίμων.
Νόμος 3897/2010, άρθρο 11: Επιτρέπεται η εγκατάσταση διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) εντός των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων.
Νόμος 4070/2012, άρθρο 114: Εισάγεται νέος όρος «Πρατηρίων παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» ο οποίος περιλαμβάνει πρατήρια υγρών καυσίμων μικτά ή αμιγή τα οποία πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν σε διερχόμενα οχήματα φυσικό αέριο (CNG/LNG) βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο.
Νόμος 4199/2013, άρθρο 115: Ανοίγει ο δρόμος για την θεσμοθέτηση πρατηρίων φυσικού αερίου (CNG), δημόσιου χαρακτήρα (όχι πιλοτικών)
Νόμος 4233/2014, άρθρο 12: Ορίζεται η οδηγία R110 για την εγκατάσταση εξαρτημάτων φυσικού αερίου (CNG) σε υφιστάμενα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.
Υ.Α. 13935/930/18-3-2014: Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων φυσικού αερίου (CNG)
Νόμος 4070/2012, άρθρο 114: Εισάγεται νέος όρος «Πρατηρίων παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» ο οποίος περιλαμβάνει πρατήρια υγρών καυσίμων μικτά ή αμιγή τα οποία πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν σε διερχόμενα οχήματα φυσικό αέριο (CNG/LNG) βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο.
Υ. Α. αρ. 10852/715/14/30-5-2014: Καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρήση φυσικού αερίου (CNG) στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα τα οποία μετατρέπονται σε οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel).
Κ.Υ.Α. 72983/6562/14/19-1-2015: Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου (CNG) εντός λιμενικών ζωνών και τουριστικών λιμένων (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη.
Υ. Α. ΦΑ1/70748/4509/23-1-2015: Καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρήση φυσικού αερίου (CNG) σε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα τα οποία μετατρέπονται σε οχήματα διπλού καυσίμου (dual fuel).

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει